SSS

1. Engelli öğrencilere ders muafiyeti uygulanmakta mıdır?

Ders muafiyeti uygulaması bulunmamakta olup, 08/10/2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul karar uyarınca engelli öğrencilerin başvurmaları halinde öğrenciye varsa başvurdukları dersin eşdeğerinin verilmesinin sağlanmasına, bunun sağlanamaması durumunda ise ders programının bu konuda gelişen program ve teknik kullanılarak öğrenciye uyarlanması gerekmektedir.

2. Engelli öğrencilere yatay geçiş ve özel öğrencilik konusunda uygulanan bir ayrıcalık var mıdır?

Engelli öğrenciler için uygulanmakta olan ayrı bir hüküm bulunmayıp, yurdumuzda bulunan yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçişler ve özel öğrencilik uygulamaları, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılmaktadır. Konu ile ilgili olarak ilgili YÖK’e başvurmanız gerekmektedir.

3. ÖSYS’de engelli öğrenci kontenjanı var mıdır?

Yurdumuzda bulunan yükseköğretim kurumlarına giriş, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 45. maddesinde belirtilen ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan sınava katılıp başarılı olunduğu takdirde mümkün olabilmektedir. Öğrenci Seçme Sınavlarında engellilere yönelik yerleştirmelerde engelli kontenjanı bulunmamaktadır. Yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları, her yıl hazırlanan “Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yayınlanmakta olup, söz konusu kılavuza http://www.osym.gov.tr/ internet adresinden ulaşarak incelemeniz yararınıza olacaktır.

4. Engelli üniversite öğrencisiyim. Durumumla ilgili olarak bana sağlanan kolaylıklar nelerdir?

Yükseköğrenim gören Engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğince, Kurulumuz tarafından hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Engelli Öğrenciler Yönetmeliği” 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikle üniversitenizde kurulan Engelli Öğrenci Birimi ile görüşmenizde yarar görülmektedir.

5. Yüksek lisans ve doktora programlarında engelli öğrenci kontenjanı var mıdır?

Lisansüstü programlar Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre yürütülmekte olup, engelli öğrencilere yönelik bir hüküm bulunmamaktadır.

6. AFSÜ’de öğrenim gören engelli öğrencilere herhangi bir burs imkanı sağlanmakta mıdır?

Hayır. Konu ile ilgili olarak kamu kurum veya özel kuruluşlarca verilmekte olup AFSÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sayfasında da bulunan burs duyurularının takip edilmesinde yarar görülmektedir.

7. Öğrenci yurtları hakkında nereden bilgi alabilirim?

Afyonkarahisar’daki öğrenci yurtlarının iletişim bilgilerine  AFSÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sayfasında da bulunan Yurt İletişim Bilgileri bağlantısından erişebilirsiniz.

8. Öğrenci kulüpleri ve topluluklarına engelli nasıl katılabilirim?

AFSÜ’de faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri ve toplulukları hakkında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından bilgi alabilir, dilediğiniz kulübe ve topluluğa üye olmak için başvurabilirsiniz.