Yükseköğretimde Engelli Öğrenci Rakamları

Yükseköğretim Kurulu, 2020 yılı verilerine dayalı olarak önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören engelli bireylere ilişkin rakamları kamuoyu ile paylaştı.